Me Perdoa, Pai – Thaiane Seghetto part. Pregador Luo